Monday, 9 January 2017

{Swedish} Hertha - Fredrika Bremer

För fans av: Selma Lagerlöf
Publicerades: 1856
Sidor: 408
Innehåll: Romanens huvudperson, den sturska unga kvinnan Hertha, lever i ett hem dominerat av en tyrannisk far. De bor i en patriarkal småstad kallad Kungsköping; ett Sverige i miniatyr. En natt utbryter en brand som hotar att ödelägga hela staden. Branden blir en händelse som avslöjar invånarnas rätta ansikten och det svenska samhällets inskränkthet. Under räddningsarbetet arbetar dock för första gången stadens kvinnor och män, fattiga och rika sida vid sida. Det gamla har brunnit ned och något nytt kan byggas upp. Hertha blir här en drivande person och i stadens nya tillvaro efter branden lovas kvinnorna en nyckelroll, i detta hopp ligger romanens utopi.

Min mening: Det här var bättre än jag tänkte! Här fanns det en massa av intressanta kvinnofigurer och också några intressanta män. Men det var ju en viktig bok för feminismen i Sverige, så därför är det självklart och bra att handlingen fokuserade sig på dem. Hertha hade ingen lätt ungdom och jag tyckte synd om henne hela tiden. Trots allt kämpade henne emot det och drömde om en bättre framtid. Annars skulle hon blivit som sin syster Alma, tror jag. Jag led med henne och i slutet av boken grät jag nästan två gånger.
Hertha kämpade inte bara för sig själv utan också för alla kvinnor och den tanken drar sig genom hela boken. Slutligen hade boken verkligen en påverka på samhället och flera saker skulle inte ha skett utan den.
Tyvärr fanns det många kapitlen som var onödigt långt och några scener som hade ingenting med den egentliga handlingen att göra.
Sammanfattande kan jag bara säga att jag tyckte mycket om boken och att det visa hur livet vid den där tiden var för kvinnor. Mycket skedde sedan dess och mycket mer måste ännu ske.


Min värdering: 4/5 knappar

No comments:

Post a Comment